Birdie - Golf Courses in Laos

Hello!

Register Login

Tournament Player List

Tournament:   Hooters Golf Series
Course:   The Vintage Club — The Vintage Club
Round:   7 — Saturday 01-12-2018

ID Name Index Tee HCP Tee Tee Time Sign in
1 1006997 Steve Farris 17.7 18 White
05:00
1 1002040 Craig Jenkins 15.7 16 White
05:00
1 1011734 David Beck 14.0 14 White
05:00

2 1011730 Paul Craig 16.3 16 White
05:00
2 1011732 Jeramy Briggs 22.0 22 White
05:00
2 1011728 AJ Easton 11.9 12 White
05:00
2 1011772 Richard C 3.5 4 White
05:00

3 1007433 Steve Harrop 31.8 32 White
05:07
3 1007295 Justin Goforth 27.1 27 White
05:07
3 1007401 Ron Goding 14.2 14 White
05:07

4 1009259 Nick Siripun 5.2 5 White
05:07
4 1002910 Jim Ryan 25.3 25 White
05:07
4 1007223 Doug Harrison 17.2 17 White
05:07
4 1011736 Gary Bobbit 22.0 22 White
05:07

5 1001257 Chris Watson 6.3 6 White
05:14
5 1011750 Paul Mills 16.4 16 White
05:14
5 1007283 John Tolmie 19.3 19 White
05:14
5 1011752 Brian Hoegee 7.0 7 White
05:14

6 1011740 Phil Ashkuri 24.0 24 White
05:14
6 1011742 Mark Graham 16.9 17 White
05:14
6 1011744 Simon Mennell 16.0 16 White
05:14
6 1011746 Mark Cawthorn 24.0 24 White
05:14

7 1007201 Christian Specht 18.2 18 White
05:21
7 1007241 Gerhard Klement 31.3 31 White
05:21
7 1007239 Fred Blumenberg 28.5 29 White
05:21
7 1006904 Dietmar Bandat 11.3 11 White
05:21